Seringkali kita dengar mengenai kisah-kisah tentang nabi dan sahabat-sahabatnya. Kisah-kisah tersebut diceritakan agar kita semua selaku umat Allah SWT dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Dengan demikian kita akan selalu berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan Allah dan menghindari larangan-larangan Allah.