Cerita Pendek Bahasa Sunda Pilihan Yang Wajib Kamu Tahu

Cerita Pendek Bahasa Sunda- Indonesia sudah terkenal sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, ras, bahasa dan suku bangsa. Hal tersebut menjadikan Indonesia kaya akan kebudayaan yang harus kita lestarikan bersama.

Yah, sebagai salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, suku Sunda memiliki ciri khasnya tersendiri. Bisa dikatakan suku Sunda memiliki banyak kosa kata yang bisa digunakan seperti suku Jawa.

Meskipun penduduk yang bersuku Sunda bukan mayoritas di Indonesia namun, dapat dikatakan bahwa suku Sunda juga cukup banyak tersebar dikalangan masyarakat. Bagi anda suku Sunda atau yang terlahir dilingkungan Sunda dan mengerti bahasa Sunda pastinya sudah pernah mendengar atau membaca cerita-cerita pendek bahasa Sunda.

Nah, untuk menambah referensi bacaan anda terkait cerita pendek bahasa Sunda, anda bisa menyimak cerita pendek bahasa Sunda di bawah ini:

Cerita Pendek Bahasa Sunda

Cerita Rakyat Bahasa Sunda Pilihan Yang Wajib Kamu Tahu
bukuonline.com

Meuni Tega

Dina korsi taman, abi diuk sorangan. Kusabab baratur mah geus baralik da ieu teh geus hampir tengah peuting. Diuk culang-cileung bari jeung ngarasa sieun jeung gelisah.

Geus 2 jam abi didieu, nungguan maneh anu ceunah rek manggihan abi di taman ieu, di taman anu pertama kali urang papanggih teupika ayeuna maneh jadi kabogoh abi. Taman anu penuh cerita, penuh warna jeung penuh rasa kabahagiaan lamun urang diuk babarengan di taman ieu.

Tapi peuting ieu, kabeh anu sok dirasa didieu, berubah jadi rasa sieun jeung bosen, kamana atuh maneh teh? Geus jam sabaraha ieu pan ceunah janji ketemuan didieu jam 9? Titatadi ditungguan teu datang wae, ditelpon nomerna teu aktif, rek ditinggalkeun balik da bisi maneh datang. Tapi ah, abi putus asa! abi rek balik!

Di jalan, abi leumpang sorangan, jalan geus sareupi paling aya hiji dua motor nu lalewat. Suku karasa cangkeul jeung bari awak tiris da peuting ieu hujan girimis.

Tapi rasa cangkeul jeung tiris eta can aya nanaona mun dibandingkeun jeung kecewana hate abi kulantaran maneh peuting ieu teu datang. Tapi ah keun waelah, meureun maneh teh kasarean atau aya urusan lain.

Abi terus leumpang rada gancang da hayang buru teupi ka imah. Tapi langkah abi dilambatkeun deui, sabab panon serab kasorot lampu motor anu datang tihareup. Pas motor eta ngadeukeutan lewat di gigireun abi, abi reuwas, reuwas sa reuwas-reuwasna.

Ternyata anu dibonceng ku lalaki nu mawa motor eta teh maneh, ngadaplok bari muntang kana cangkengna. Hate nu titadi geus karasa hancur tambah hancur, hancur ningali kumata sorangan awewe nu salama ieu di percaya, awewe nu titatadi ditungguan tapi teu datang, salingkuh jeung lalaki lain, paingan attuhh!

Teu karasa, cai panon ngalucur kana pipi kulantaran hate ieu teu tahan deui nanahan kanyeuri. Teu nyangka, maneh anu dipika cinta, meuni tega!

Penutup

Sampai di sini dulu ya cerita bahasa Sunda nya. Anda bisa membaca cerita-cerita pendek bahasa Sunda lainnya yang tak kalah menarik diberbagai sumber. Semoga cerita pendek bahasa Sunda di atas bisa memberikan anda hiburan dan juga pelajaran hidup didalamnya.

Serta bisa menambah dan memperbanyak kosa kata bahasa Sunda yang sudah anda miliki. Jangan lupa untuk saling berbagi informasi dan cerita di atas kepada keluarga, sahabat, kerabat, teman, kekasih dan yang lainnya. Selamat berbagi, selamat beraktivitas kembali dan semangat untuk menjalani kehidupan! Jangan lupa untuk bahagia dan membahagiakan!

Originally posted 2020-05-03 21:05:59.

Leave a Reply

Your email address will not be published.