Contoh surat permohonan? Surat permohonan adalah surat yang berisikan mengenai permintaan kepada suatu pihak dengan tujuan tertentu. Surat Permohonan adalah salah satu jenis surat yang sangat penting untuk diperhatikan sebab dalam pembuatannya haruslah memenuhi satu kaidah tertentu. Surat permohonan menjadi